Quy trình chung: Tìm hiểu yêu cầu – thiết kế – dự toán – phát triển – kiểm thử – triển khai – bảo trì

CUONG NGUYEN

Hơn 12 năm kinh qua nhiều lĩnh vực CNTT- Y tế

TRUONG NGUYEN

Hơn 12 năm kinh qua nhiều lĩnh vực CNTT- Y tế

BINH PHAM

Hơn 12 năm kinh qua nhiều lĩnh vực CNTT- Y tế

Phòng CNTT:xây dựng triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin.

Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện

Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

 

TIN MỚI

Tin tức về công nghệ và công nghệ thông tin trong y tế…

XEM