PHÒNG CNTT – BỆNH VIỆN MINH THIỆN

Địa chỉ: 101 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 02353 888 111 | 09 05 05 05 98

Email: it@minhthienhospital.com

Skype: cuongqnsoft